Gore

Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa – članak 13. Zakona o javnoj nabavi

Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Općina Škabrnja, kao javni naručitelj, objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa.

 
 
Općina Škabrnja