Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Posredničko tijelo razine 1 za Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.”, dana 28.3.2024. godine donijelo 6. Odluku o financiranju (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32) u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga SF.3.4.11.01. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Nastavno na odluku o financiranju, Općina Škabrnja je 2.5.2024. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava SF.3.4.11.01.0030, Zaželi bolji život” 

OTVARANJE PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE ŠKABRNJA

Otvaranje ponuda obavit će se dana 26. travnja 2024. godine u 10.00 sati u prostorijama Općine Škabrnja.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) i članka 31. Statuta Općine Škabrnja (“Službeni glasnik Općine Škabrnja“ br. 02/21) i temeljem Odluke Općinskog vijeća o prodaji građevinskog zemljišta i sufinanciranju kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta (“Službeni glasnik Općine Škabrnja“ br. 02/24, KLASA:944-03/24-01-01,URBROJ:2198-5-01-24-1 od 6. ožujka 2024. godine), Općina Škabrnja objavljuje:

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,  114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,  143/12, 152/14, 81/15 - pročišćeni tekst, 94/17-ispravak), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 31. Statuta Općine Škabrnja (“Službeni glasnik Općine Škabrnja“ br. 02/21) ...

Poštovani mještani i mještanke,

U sljedećih mjesec dana agencija Ipsos d.o.o. provodit će terensko istraživanje na području Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja u sklopu projekta „Razvoj širokopojasne infrastrukture na području Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja“.

Javni natječaj mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Škabrnja KLASA: 944-03/23-01/02 URBROJ: 2198-5-01-23-2 od 7. rujna 2023.godine

Ovaj Javni natječaj mladim obiteljima traje 30 (trideset) dana od dana objave na internetskoj stranici Općine Škabrnja pod rubrikom natječaji: https://www.opcina-skabrnja.hr/natjecaji.html  i na oglasnoj ploči Općine, odnosno  od 20. rujna 2023. do 20. listopada 2023.godine.

Obavještavamo vas da će se u noći 13.06.2023/ 14.06.2023 na području Općine Škabrnja provoditi mjere ADULTICIDNE DEZINSEKCIJE (suzbijanje letećih insekata ) , preparat koji će se koristit je Cymina Ultra.
Mjere adulticidne dezinsekcije će se provesti prizemnom ULV metodom hladnog zamagljivanja sa vozila koje se sporo kreće i ima rotacijsko svjetlo.

Upis djece u Dječji vrtić Maruškica provodit će se od 15. svibnja do 4. lipnja 2023. godine.

Popunjen Zahtjev i dokumentaciju možete dostaviti:

1. putem pošte na adresu: Dječji vrtić „Maruškica“, Put Škara 1, 23 223 Škabrnja
2. Skenirati i poslati na e-mail vrtića: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (molimo svu dokumentaciju poslati u jednom e-mailu da se dokumenti ne izgube)
3. Osobnim dolaskom u Dječji vrtić „Maruškica“, Škabrnja

Obaviještavaju se mještani Općine Škabrnja da je u tijeku izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Škabrnja.

Ako netko od mještana želi dati zahtjev za proširenje građevinske zone neka se javi u ured općine Škabrnja od 21.04. do 15.05.2023. godine.

Sa sobom donijeti preslik katastarskog plana ili broj katastarske čestice po staroj ili novoj izmjeri.

Općina Škabrnja

Sukladno članku 38. stavak 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19 I 57/22) zakupnik je dužan jedinici lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi podnositi godišnje izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa svake godine do kraja ožujka za prethodnu godinu.

Poštovani mještani, obavještavamo vas da je u tijeku izrada grobnog očevidnika i registra umrlih osoba koje su pokopane na mjesnom groblju Sveti Luka, a sve sukladno zakonskoj obvezi propisanoj u čl. 16. Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98, 50/12 i 89/17)


12.11.2022.

11:00 – MEMORIJALNA ATLETSKA UTRKA U ŠKABRNJI
Početak utrke „Dani sjećanja od Škabrnje – Vukovara 2022“ na trgu dr. Franje Tuđmana u Škabrnji pod organizacijom Hrvatskog aletskog kluba „sv. Ante“ Poličnik i Atletskog saveza Zadarske županije

16.11.2022.

18:00 - PREDSTAVLJANJE KNJIGE DENISA GURLICE
Predstavljanje knjige Denisa Gurlice pod nazivom „Persona non grata“ u Osnovnoj školi „Vladimira Nazora“ u Škabrnji

17.11.2022.

18:00 – PALJENJE SVIJEĆA U ULICI 18. STUDENOG 1991.
Odavanje počasti svim poginulim paljenjem svijeća na početku Ulice 18. studenog 1991. godine

18.11.2022.

9:20-9:45 DOLAZAK I OKUPLJANJE
Okupljanje sudionika komemoracije na zapadnom ulazu u mjesto (ulaz u Škabrnju – Ambar), na početku Ulice 18. studenog 1991.

9:45-10:15 KOMEMORATIVNI PROGRAM


10:15 – 10:45 KOLONA SJEĆANJA

Hodnja do Spomen – obilježja masovne grobnice

10:45 POGINULI U MISLIMA I SRCIMA

Polaganje vijenca na Spomen obilježju masovne grobnice. Zajednički vijenac u ime svih Izaslanstava položit će izaslanstvo Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata.

11:00 SVETA MISA ZA SVE STRADALE U DOMOVINSKOM RATU

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

12:00 KORAK PO KORAK
Hodnja do spomen obilježja na mjesnom groblju sv. Luke

12:30 POLAGANJE VIJENACA NA SREDIŠNJI KRIŽ KOD SPOMEN OBILJEŽJA

13:00 ZAVRŠETAK

 

Pozivaju se fizičke i pravne osobe s područja Općine Škabrnja da podnesu svoje prijedloge za uvrštenje u Proračun Općine Škabrnja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima mještana.

Sukladno članku 289. stavku 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22 i 46/22), dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika zajamčene minimalne naknade, samac odnosno kućanstvo, koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna.

Obavijest o Javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Škabrnja, održat će se 10. lipnja 2022. godine (petak), s početkom u 12:00 sati u prostorijama Općine Škabrnja.

Općina Škabrnja 3. svibnja 2021. godine započela je s provedbom projekta Širenje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga – Općina Škabrnja, koji je odobren u okviru poziva Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb.

Općina Škabrnja