Poslovnik o radu

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠKABRNJA

Općina Škabrnja