Crkva sv. Luke

Na groblju u Škabrnji nalazi se crkvica sv. Luke. Uokolo nje nalazilo se srednjovjekovno selo Kamenjane, koje je u 13. i 14. stoljeću bilo u posjedu velikaške obitelji Šubić, a kasnije su tamo zemlju kupovali i Zadrani. Crkva sv. Luke sagrađena je u 13. stoljeću. Njen šiljasti svod sagrađen je u 15. stoljeću. Krajem 17. stoljeća crkva je pretrpjela oštećenja, nakon kojih je obnovljena, a slično se dogodilo i tijekom Domovinskog rata pogođena je s više topničkih projektila. Danas je posve obnovljena. Blagoslov obnovljene crkve obavljen je 16. lipnja 1996.

Unutrašnjost crkve je jednobrodna i završava jednom širokom poluoblom apsidom. Presvođena je šiljastim gotičkim svodom, ojačanim dvjema poprečnim pojasnicama.

Na sredini apside je jedan mali prozor, a na pročelju, iznad portala, također se nalazi jedan uski, gotički prozor iznad kojeg je i mali okrugli otvor. Na sjevernom bočnom zidu nema nikakvih otvora, dok južni ima bočna vrata i jedan otvor, koji je prije prorez nego prozor. Zvonik na preslici, s dva luka, kasnije je dograđen.

Općina Škabrnja