Crkva sv. Marije

Crkva sv. Marije

Crkvicu su podigli predci lučkog župana Kuzme kao rodovsku zadužbinu. On je svoj udio prepustio benediktinskom samostanu sv. Krševana u Zadru, o čemu svjedoči isprava iz 1166. godine.

Crkva je sagrađena kao centralna šesterolisna građevina u 11. stoljeću. Kao takvu, možemo je svrstati u značajnu skupinu šesterolisnih crkvica starohrvatske sakralne arhitekture, od kojih se većina nalazi upravo na području sjeverne Dalmacije.

Nedaleko od Benkovca, u mjestu Pridragi ostatci su šesterolista sv. Mihovila, a sličan tip crkvice pronađen je i u nedalekom Kašiću.

Ostaci sličnih građevina pronađeni su u Zadru i Splitu. Crkvica je u početku bila posvećena sv. Jurju, a u 13. stoljeću je postala župna crkva stanovnika srednjovjekovnih sela Podberjane i Starovšane (današnji Gornji Zemunik). Tada je produljena i presvođena, a dobila je i novo pročelje.

Ispod crkve arheolozi su pronašli i ostatke neke antičke građevine. Oko crkve je bilo srednjovjekovno groblje, o čemu svjedoče nalazi nakita. Tijekom Domovinskog rata crkva je pretrpjela velika oštećenja – pogođena je topovskim projektilima i oko nje su bila minska polja. Obnovljena je 2000.

Crkvica sv. Marije nalazi se na kraju Ambara, zaselka Škabrnje. Do nje je najlakše doći ako se na putu iz Zadra prema Benkovcu skrene s glavne ceste desno neposredno prije dolaska u Škabrnju. Vidljiva je s glavne ceste pa je nije problem naći. Crkvica je obnovljena i konzervirana, a što je čini posebnom vidljivi su ostatci starije građevine – predromaničkog šesterolista, u kojem kao da se ugnijezdilo svetište kasnije gradnje.

Općina Škabrnja